Δέχεται 2 μπαταρίες ΑΑ 1,5V(Δεν περιλαμβάνονται).
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές: EN14036, EN71-1,2,3, ΕΝ ΙΕC 62115